اولویت های پژوهشی

ردیفموضوععنوانکد
1 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیایرادات وارده به لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ها ی عمومی،عمرانی و نظامی دولت و راهکارهای اصلاح آنFAI
2 بهره برداری و نگهداری از سازه های آبیبررسی انسداد ناشی از بسته های هوا در خطوط انتقال تحت فشار و ارائه راهکارهای اجرایی FAD
3 سازه و هیدرولیکارزیابی عملکرد پیزومتر کاساگرانده و جایگزینی آن با پیزومتر تارمرتعش در بدنه سدهای خاکیFAD
4 سازه و هیدرولیکبررسی و ارزیابی تراوش از بدنه و پی سد درودزن با استفاده از نرم افزار Flac FAD
5 مدیریت رودخانهامکانسنجی تهیه نقشه های مورد نیاز طرح های مهندسی آب بویژه رودخانه ها و تالاب ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و یا تصاویر هواییFAR


آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 37 نفر
دیروز 25 نفر
ماه جاری 182 نفر
کل بازدید کنندگان 41010 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co