اولویت های پژوهشی

ردیفموضوععنوانکد
1 منابع آبارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌‌گذاری‌ها، راهبردها و برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی بر مدیریت بخش آب کشورمطالعه موردی استان فارسFAW
2 حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحلاستفاده از روش های نوین در برداشت مصالح رودخانه ای، ارزیابی جامع اثرات برداشت از رودخانه ها و ارایه راهکارهای سازه ای و غیر سازه ایFAR
3 حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحلتوسعه روابط محاسبه حداکثر لحظه ای سیلاب در حوضه های آبریز استان فارس با تأکید بر دوره بازگشت 25 سالهFAR
4 مدیریت رودخانهتعیین نقاط بحرانی وقوع سیلاب و مکان یابی استقرار سیستم های هشدار سیل و تعیین سیستم بهینه پیش بینی و هشدار با تأکید بر نقاط آسیب پذیر جمعیتیFAR
5 محیط زیست-حفاظت کیفی و پدافند غیر عاملامکان سنجی نصب پنل های نیروگاههای خورشیدی شناور بر روی دریاچه سدهای مخزنی آب شرب درودزن و ملاصدراFAE
6 کیفیت آب و خاک و محیط زیستارائه روشهای تجزیه و تحلیل کمی تنوع زیستی زئو و فیتوپلانکتونها بر سدهای آب شرب وتعیین نوع و تعداد مجاز گونه های تاثیرگذار بر سلامتی مصرف کنندهFAE
7 منابع آببررسی و پیش بینی اجرای سیستم های جمع آوری فاضلاب بر روی پارامترهای بیلان و حجم آب تجدیدشونده و آب قابل برنامه ریزیFAW
8 سازه و هیدرولیک  ارزیابی عملکرد پرده آبند و بررسی امکان آبگیری سدها قبل از تکمیل پرده تزریقFAD
9 کیفیت آب و خاک و محیط زیست بررسی عوامل تخریب کیفی آب رودخانه شیرین رود در محدوده گنبد نمکی رمقان و انجام مدل کیفی مخزن بهمراه ارائه راهکار FAE
10 کیفیت آب و خاک و محیط زیست    ارزیابی تاثیر طرح بیوتکنیک بر کیفیت آب رودخانه کرFAE
12


آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین 2
امروز 8 نفر
دیروز 5 نفر
ماه جاری 172 نفر
کل بازدید کنندگان 24887 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co