روز  24 دی ماه 1348، تشکیل شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد بعنوان متولی بخش آب به مرکزیت شیراز به تصویب کمسیونهای مجلس وقت رسید. این شرکت مسوول تامین و توزیع آب شرب، صنعت و کشاورزی برای سه استان فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد گردید. از سال 1385 با انتزاع ادارات کل امور آب استانهای بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد، عنوان شرکت به شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و محدوده عمل شرکت به استان فارس تغییر یافت. گروه تحقیقات کاربردی از سال 1395 در چارت سازمانی شرکت جانمائی شده است.

آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 2 نفر
دیروز 3 نفر
ماه جاری 1 نفر
کل بازدید کنندگان 61429 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co