روز  24 دی ماه 1348، تشکیل شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد بعنوان متولی بخش آب به مرکزیت شیراز به تصویب کمسیونهای مجلس وقت رسید. این شرکت مسوول تامین و توزیع آب شرب، صنعت و کشاورزی برای سه استان فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد گردید. از سال 1385 با انتزاع ادارات کل امور آب استانهای بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد، عنوان شرکت به شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و محدوده عمل شرکت به استان فارس تغییر یافت. گروه تحقیقات کاربردی از سال 1395 در چارت سازمانی شرکت جانمائی شده است.

آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 11 نفر
دیروز 43 نفر
ماه جاری 10 نفر
کل بازدید کنندگان 48619 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co