پروپوزال های در دست داوری
عنوان: کد طرح:
نام: نام خانوادگی:
نوع: مدت اجرا:
از تاریخ:
تا تاریخ:
محل اجرا: کلمه کلیدی:


ردیفنوع پژوهشتاریخ ثبتکد پژوهشزمینه کاریعنوان
1 مستقل02/15/2016 09:03:04 ب.ظFAW-94001منابع آببررسی آسیب پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود در استان فارس
2 رساله دکترا03/08/2016 07:53:17 ق.ظFAW-94006منابع آبارزیابی و پیش بینی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب دریاچه مهارلو و تاثیر آن بر منابع آب و خاک اراضی مجاور دریاچه
3 مستقل04/22/2016 11:31:57 ب.ظFAE-95003محیط زیستبررسی وضعیت لیمنولوژیک و قدرت خودپالایی دریاچة سد مخزنی درودزن و مطالعة تأثیر اُزن‌زنی بر کاهش مواد آلی موجود در آب دریاچه این سد مخزنی
4 مستقل05/11/2016 07:33:27 ب.ظFAE-95006محیط زیستتجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه کر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل آماری چندمتغیره
5 مستقل05/24/2016 08:15:05 ب.ظFAW-95004منابع آبتدوین معیارهای طراحی شبکه بهینه پایش منابع آب¬زیرزمینی در آبخوان های کارستی استان فارس
6 مستقل06/20/2016 02:13:55 ب.ظFAD-95007سد و تاسیسات آبیاجرای سرریزهای پله ای بر روی بدنه سدهای خاکی کوتاهآمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین 16
امروز 11 نفر
دیروز 27 نفر
ماه جاری 310 نفر
کل بازدید کنندگان 16518 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co