پروپوزال های در دست داوری
عنوان: کد طرح:
نام: نام خانوادگی:
نوع: مدت اجرا:
از تاریخ:
تا تاریخ:
محل اجرا: کلمه کلیدی:


ردیفنوع پژوهشتاریخ ثبتکد پژوهشزمینه کاریعنوان
1 مستقل1394/11/26FAW-94001منابع آببررسی آسیب پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود در استان فارس
2 رساله دکترا1394/12/18FAW-94006منابع آبارزیابی و پیش بینی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب دریاچه مهارلو و تاثیر آن بر منابع آب و خاک اراضی مجاور دریاچه
3 مستقل1395/02/03FAE-95003محیط زیستبررسی وضعیت لیمنولوژیک و قدرت خودپالایی دریاچة سد مخزنی درودزن و مطالعة تأثیر اُزن‌زنی بر کاهش مواد آلی موجود در آب دریاچه این سد مخزنی
4 مستقل1395/02/22FAE-95006محیط زیستتجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه کر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل آماری چندمتغیره
5 مستقل1395/03/04FAW-95004منابع آبتدوین معیارهای طراحی شبکه بهینه پایش منابع آب¬زیرزمینی در آبخوان های کارستی استان فارس
6 مستقل1395/03/31FAD-95007سد و تاسیسات آبیاجرای سرریزهای پله ای بر روی بدنه سدهای خاکی کوتاهآمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 53 نفر
دیروز 55 نفر
ماه جاری 213 نفر
کل بازدید کنندگان 35570 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co