پروپوزال های در دست داوری
عنوان: کد طرح:
نام: نام خانوادگی:
نوع: مدت اجرا:
از تاریخ:
تا تاریخ:
محل اجرا: کلمه کلیدی:


ردیفنوع پژوهشتاریخ ثبتکد پژوهشزمینه کاریعنوان
1 مستقل02/15/2016 09:03:04 ب.ظFAW-94001منابع آببررسی آسیب پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود در استان فارس
2 رساله دکترا03/08/2016 07:53:17 ق.ظFAW-94006منابع آبارزیابی و پیش بینی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب دریاچه مهارلو و تاثیر آن بر منابع آب و خاک اراضی مجاور دریاچه
3 مستقل04/22/2016 11:31:57 ب.ظFAE-95003محیط زیستبررسی وضعیت لیمنولوژیک و قدرت خودپالایی دریاچة سد مخزنی درودزن و مطالعة تأثیر اُزن‌زنی بر کاهش مواد آلی موجود در آب دریاچه این سد مخزنی
4 مستقل05/11/2016 07:33:27 ب.ظFAE-95006محیط زیستتجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه کر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل آماری چندمتغیره
5 مستقل05/24/2016 08:15:05 ب.ظFAW-95004منابع آبتدوین معیارهای طراحی شبکه بهینه پایش منابع آب¬زیرزمینی در آبخوان های کارستی استان فارس
6 مستقل06/20/2016 02:13:55 ب.ظFAD-95007سد و تاسیسات آبیاجرای سرریزهای پله ای بر روی بدنه سدهای خاکی کوتاهآمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین 2
امروز 5 نفر
دیروز 5 نفر
ماه جاری 169 نفر
کل بازدید کنندگان 24884 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co