پروپوزال های در دست داوری
عنوان: کد طرح:
نام: نام خانوادگی:
نوع: مدت اجرا:
از تاریخ:
تا تاریخ:
محل اجرا: کلمه کلیدی:


ردیفنوع پژوهشتاریخ ثبتکد پژوهشزمینه کاریعنوان
1 مستقل1394/11/26FAW-94001منابع آببررسی آسیب پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود در استان فارس
2 رساله دکترا1394/12/18FAW-94006منابع آبارزیابی و پیش بینی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب دریاچه مهارلو و تاثیر آن بر منابع آب و خاک اراضی مجاور دریاچه
3 مستقل1395/02/03FAE-95003محیط زیستبررسی وضعیت لیمنولوژیک و قدرت خودپالایی دریاچة سد مخزنی درودزن و مطالعة تأثیر اُزن‌زنی بر کاهش مواد آلی موجود در آب دریاچه این سد مخزنی
4 مستقل1395/02/22FAE-95006محیط زیستتجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه کر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل آماری چندمتغیره
5 مستقل1395/03/04FAW-95004منابع آبتدوین معیارهای طراحی شبکه بهینه پایش منابع آب¬زیرزمینی در آبخوان های کارستی استان فارس
6 مستقل1395/03/31FAD-95007سد و تاسیسات آبیاجرای سرریزهای پله ای بر روی بدنه سدهای خاکی کوتاهآمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 7 نفر
دیروز 9 نفر
ماه جاری 6 نفر
کل بازدید کنندگان 60569 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co