پژوهشگر محترم ، ثبت نام و بارگزاری پیشنهاد پژوهشی در صورت اعلام فراخوان امکان پذیر خواهد بود. برای اطلاع از فراخوان انجام پژوهش مرتبط با اولویت های تحقیقاتی این شرکت به بخش اخبار مراجعه فرمایید
All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co