فایل ضمیمه

به آگاهی می رساند شرکت آب منطقه ای فارس در نظر دارد انجام پروژه پژوهشی را با عنوان "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رژیم بارش حدی استان فارس و تاثیر آن بر سازه های ذخیره و کنترل سیلاب" به پژوهشگران توانمند و متخصص واگذار نماید. فرم سفارش پژوهش حاوی اطلاعات اولیه مورد نیاز، به پیوست می باشد. از پژوهشگران علاقمند دعوت می نماید ضمن مطالعه فرم پیوست، حداکثر تا روز شنبه 19 اسفندماه جاری فرم پیشنهاد پژوهشی خود را که در بخش انتهایی پیوست می باشد تکمیل نموده و به ایمیل گروه پژوهش های کاربردی این شرکت به آدرس زیر ارسال فرمایند. با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده سال جاری، امکان تمدید مهلت ارسال پروپوزال وجود ندارد.

research.frrw@gmail.com