فایل ضمیمه

در سمینار علمی-پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش عنوان شد

تاثیر فعالیت‌های انسان و تغییر اقلیم در حوضه های آبریز فارس

همزمان با هفته پژوهش، سمینار تخصصی علمی-پژوهشی با عنوان "تاثیر فعالیت‌های انسان و تغییر اقلیم در حوضه های آبریز" به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در حوزه فعالیت مدیریت منابع آب کشور، تغییرات شدید در آورد حوضه‌های آبریز و رودخانه‌ها در سال‌های اخیر است؛ این تغییرات در برنامه ریزی منابع آب، حفاظت و بهره‌برداری منابع آب، مطالعات پایه منابع آب و نیز در طراحی سازه های بزرگ و کوچک توسعه منابع آب تاثیرات قابل توجهی داشته و کارشناسان، مدیران و مسئولین مرتبط را دچار چالش می نماید. به همین دلیل، گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه‌ای فارس با دعوت از متخصصین موضوع، سمینار علمی و پژوهشی یادشده را با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز برگزار کرد.

سیاوش بدری مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارسدر حاشیه برگزاری این همایش علمی با اشاره به ورود کشور به پدیده تغییر اقلیم از حدود دو دهه پیش، تصریح‌کرد: امروز در کشور با رخدادهای جدی، غیرطبیعی مثل وقوع سیلاب‌ها مواجه‌ هستیم، که می‌تواند یکی از نشانه‌های تغییر اقلیم باشد.

وی افزود: امروز با یک سری رخدادهای حدی، غیرنرمال و غیرطبیعی مواجه‌ایم که می‌تواند یکی از نشانه‌های «تغییر اقلیم» باشد و ماهیت تغییرات اقلیمی نیز خزنده بودن و وقوع تدریجی آن است، به‌طوری که نمی‌توان زمان دقیق این رخدادها و تغییرات را متوجه شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس خواستار مدیریت مصرف منابع آب و کاهش اثرات مخرب ناشی از دخالت انسان در طبیعت توسط بهره‌برداران آب شد و خاطرنشان‌کرد وقتی فشاری به طبیعت وارد می‌کنیم، تا حدی همراهی می‌کند اما از یک جا به بعد چهره نامهربانش را نشان می دهد و این اتفاق را در حدود ۲۳ سال گذشته در استان فارس شاهد هستیم. از حدود ۶۰ سال پیش تاکنون جامعه ما به سمت صنعتی شدن حرکت کرده که در طی آن فشار به منابع آب و اراضی با انواع و اقسام بهره برداری‌ها در حوزه کشاورزی و صنعتی بیشتر شده است.

در این سمینار، دکتر علی اکبر حکمت زاده دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان سخنران اصلی، نتایج تحقیق انجام شده در حوضه آبریز رودخانه شاپور در استان فارس را ارائه کرد؛کارشناسان و مدیران حاضر در سمینار از حوزه های مختلف نیز، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد نحوه انجام پژوهش و تکمیل تحقیقات در زمینه یادشده در حوضه های آبریز دیگر استان پرداختند.

در پایان سمینار عبدالمطب کشاورز معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای فارس با تشکر از مشارکت دانشگاه صنعتی شیراز و دکتر حکمت زاده، از همکاران و واحدهای مختلف شرکت دعوت کرد در صورت نیاز به انجام پژوهش در این زمینه در حوضه های آبریز استان، پیشنهاد خود را تا پایان دیماه جاری به گروه تحقیقات کاربردی ارسال کنند.