روز سه شنبه 29/1/1402 با هماهنگی گروه تحقیقات کاربردی و مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس، جلسه سخنرانی علمی- پژوهشی در سالن آمفی تئاتر شهید ترکمان برگزار گردید.

سخنران این جلسه آقای دکتر حمیدرضا مصفا، دارای دکترای مهندسی آب از دانشگاه شیراز با درجه نخبه بوده و هم اکنون به عنوان پژوهشگر فوق دکتری در مرکز ژئوهیدرولوژی وزارت علوم کشور ایتالیا فعالیت دارند.

موضوع سخنرانی "استفاده از روشهای نوین برآورد بارش در مناطق فاقد آمار استان فارس با تاکید بر داده های ماهواره ای" بوده که با حضور اساتید متخصص دانشگاه، دانشجویان رشته های مرتبط، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای و همراه با پرسشهای ایشان و پاسخگویی سخنران برگزار شد و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.