انتشار کتاب "هیدروژئولوژی سنگهای درز و شکاف دار" با حمایت مالی گروه تحقیقات کاربردی، صورت پذیرفت. علاقمندان به خرید کتاب می توانند با شماره تفن زیر تماس حاصل فرمایند.

071-32252066