فایل ضمیمه

فراخوان انجام پروژه پژوهشی

ارزش گذاری منطقه ای زمین های بستر و حریم رودخانه ها و دریاچه ها در سطح استان فارس

  

با توجه به فراخوان انجام پروژه پژوهشی با عنوان "ارزش گذاری منطقه ای زمین های بستر و حریم رودخانه ها و دریاچه ها در سطح استان فارس" از پژوهشگران، اساتید و متخصصین دعوت می شود رزومه و پیشنهادات پژوهشی خود را تا روز 30 بهمن ماه جاری از طریق همین سایت یا ایمیل research@frrw.ir، ارسال فرمایند.