فایل ضمیمه

فراخوان انجام پروژه پژوهشی

توسعه روابط محاسبه دبی حداکثر لحظه اي سيلاب در حوضه هاي آبريز استان فارس با تأکيد بر دوره بازگشت 25 ساله 

با توجه به فراخوان انجام پروژه پژوهشی با عنوان "توسعه روابط محاسبه دبی حداکثر لحظه اي سيلاب در حوضه هاي آبريز استان فارس با تأکيد بر دوره بازگشت 25 ساله" از پژوهشگران، اساتید و متخصصین دعوت می شود رزومه و پیشنهادات پژوهشی خود را تا روز 15 بهمن ماه جاری از طریق همین سایت یا ایمیل research@frrw.ir، ارسال فرمایند.