نمایشگاه مجازی ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس

نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سال 1399 از روز 1 دی ماه الی 4 دی ماه بصورت مجازی برگزار می گردد. علاقمندان از طریق سایت https://ve-shirazu.ir می توانند از نمایشگاه دیدن فرمایند.