در راستای همکاری صنعت آب و دانشگاه، یک طرح پژوهشی با حمایت کمیته تحقیقات شرکت به منظور خودکار سازی سامانه کنترل جریان در کانالهای آبیاری و تحویل حجمی آب با دقت مناسب در محل آب پخش شبکه آبیاری درودزن انجام شد. این طرح از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده و بطور کامل تولید داخل است. تیمی از کارشناسان هیدرولیک، الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر با هدایت آقای دکتر علیرضا کشاورزی از گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در قالب یک قرارداد پژوهشی با سازمان آب منطقه ای فارس، کار طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این سامانه را با موفقیت به انجام رسانده و در سال 1398 به بهره برداری رسید.

برخی از ویژگی های سامانه اتوماسیون دریچه های قطاعی عبارتند از:

1-کاهش هزینه های مدیریت بهره برداری شبکه آبیاری

2- افزایش دقت در تحویل حجمی آب و توزیع عادلانه آب در شبکه

3- ذخیره دائمی و مستمر اطلاعات و امکان گزارش گیری در دوره های دلخواه

4- اجرای این سامانه برای اولین بار در ایران در شبکه آبیاری درودزن