کتاب "مبانی آب زیرزمینی" نوشته رالف سی.هیث، ترجمه دکتر سیاوش بهروز با حمایت کمیته تحقیقات این شرکت چاپ گردیده است. کلیه علاقمندان با مراجعه به آدرس اینترنتی https://www.frrw.ir میتوانند به صورت آنلاین این کتاب را خریداری نمایند.