ارائه نتایج طرح پژوهشی

 

ارزیابی و امکان استفاده از داده های بارش ماهواره ای در استان فارس و کاربرد آن در مدلهای بارندگی رواناب

 

دکتر امین شیروانی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

دانشگاه شیراز

 

زمان: سه شنبه  11/12/ 95 ساعت  11:00 صبح

مکان: سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه­ای فارس