در جلسه پژوهشی با عنوان ربات زیرسطحی بازرس مخازن سدهاکه توسط دکتر علی نجفی اردکانی در شرکت آب منطقه ای فارس ارایه شد؛ طراحی و ساخت ربات زیر آبی جهت بررسی مخازن مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،در این پژوهش، ربات مذکور را دارای قابلیت حرکت در چهار جهت معرفی کرد که به همراه دوربین با کیفیت بالا قابلیت تصویربرداری و ثبت فیلم برای بازرسی و عیب یابی مخازن را دارد.

دکتر امیدوار اضافه کرد: این ربات دارای سیستم کنترل با سیم است و مسئول ربات از دور می تواند ربات را هدایت و بر عملکرد ربات نظارت نماید.

دکتر پوریا امیدوار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج نیز به موضوع کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی آب پرداخت.

وی در خصوص جريان هاي مختلف سيالات سخن گف که به طور گسترده اي جوانب مختلف زندگي بشر را احاطه كرده اند. به منظور تعامل بين جريان سيال با ديگر پديده هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي نياز به روش هاي حلي است كه تمامي اين موارد را در برگيرد تا تفسيري دقيق از رفتار سيال ارائه شود.

دکتر امیدوار، ديناميك سيالات محاسباتي را راه حل سودمندي دانست كه مي تواند با حل مجموعه اي از معادلات و طي كردن مسيري مستقل از ساير روش ها تأثير بسزايي در پيشرفت علم مكانيك سيالات محاسباتي در جهت بررسي هر چه بهتر و بيشتر مسائل مهندسي داشته باشد.